English

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech wybod rhagor, gallwch gysylltu â'r asiantaethau perthnasol isod:

Y Deyrnas Unedig:
Mae ECCTIS Ltd yn rheoli:
Canolfan Wybodaeth Genedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer
Cydnabyddiaeth Academaidd (UK NARIC)
Canolfan Europass Genedlaethol y Deyrnas Unedig
Pwynt Cyswllt Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer
Cymwysterau Proffesiynol

ECCTIS, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham GL50 1XP
Ffôn: +44 (0)871 330 7033
feedback@naric.org.uk
Twitter
Facebook

ae’r British Council ac Ecorys UK yn:
bartneriaid i Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+
https://www.erasmusplus.org.uk/
Ffôn: 0121 212 8947
erasmusplus@ecorys.com
Twitter
Facebook

Yr Alban: :
SCQF Partnership yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol yr Alban ar gyfer EQF ac ECVET.
SCQF Partnership, 201, West George Street, Glasgow, G2 2LW.
Ffôn: 0845 270 7371
info@scqf.org.uk

Cymru:
ColegauCymru
yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Cymru ar gyfer EQF, EQAVET ac ECVET.
Uned 7 Cae Gwyrdd, Tongwynlais, Caerdydd CF15 7AB
Ffôn: 029 2052 2500,br> hello@collegeswales.ac.uk www.colegaucymru.ac.uk
Twitter
Facebook

Gogledd Iwerddon:
CCEA Regulation
yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Gogledd Iwerddon ar gyfer EQF ac ECVET
29 Clarendon Road, Clarendon Dock, Belfast BT1 3BG
Ffôn: +44 (0) 2890261200
ccearegulation@ccea.org.uk
www.ccea.org.uk
Twitter

Lloegr:
ECCTIS Ltd
yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Lloegr ar gyfer ECVET.
ECCTIS, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham GL50 1XP
T: +44 (0)871 330 7033
feedback@naric.org.uk
Twitter
Facebook

Ofqual yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Lloegr ar gyfer EQF.
Spring Place, Herald Avenue, Coventry CV5 6UB
Ffôn: 0300 303 3344
simon.perks@ofqual.gov.uk
www.ofqual.gov.uk