English

Adnodd i helpu dysgwyr, gweithwyr, colegau, prifysgolion a chynghorwyr gyrfaoedd ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu adnabod ar draws EwropI’ch helpu i ddeall lefelau cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau EwropeaiddI ddisgrifio eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn ffordd a fydd yn ddealladwy ledled Ewrop, defnyddiwch EuropassI gofnodi’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd eich myfyrwyr yn eu dysgu dramor, defnyddiwch y System Trosglwyddo Credyd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant GalwedigaetholI’ch helpu i ddeall lefel cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau EwropeaiddI gofnodi’r wybodaeth a’r sgiliau mae eich staff yn eu dysgu dramor, defnyddiwch EuropassI ddysgu am y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swyddi penodol yn Ewrop, defnyddiwch y Sgiliau, Cymwyseddau a Galwedigaethau EwropeaiddI’ch helpu i ddeall lefelau cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau EwropeaiddI’ch helpu i nodi ac asesu pob ffurf ar ddysgu, defnyddiwch y System Dysgu Anffurfiol a Dysgu Nad yw’n FfurfiolCaiff adnoddau ychwanegol ynghylch yr offer hyn a materion ehangach eu cyhoeddi fan hyn