English

Ydych chi’n recriwtio neu’n cyflogi dysgwyr a gweithwyr o Ewrop?I’ch helpu i ddeall lefel cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau EwropeaiddI’ch helpu i ddeall lefelau cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd