English

Ydych chi’n edrych i astudio neu weithio dramor?I’ch helpu i ddeall lefelau cymwysterau dramor, defnyddiwch y Fframwaith Cymwysterau EwropeaiddI ddisgrifio eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn ffordd a fydd yn ddealladwy ledled Ewrop, defnyddiwch EuropassI gofnodi’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd eich myfyrwyr yn eu dysgu dramor, defnyddiwch y System Trosglwyddo Credyd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant GalwedigaetholI ddysgu am y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swyddi penodol yn Ewrop, defnyddiwch y Sgiliau, Cymwyseddau a Galwedigaethau EwropeaiddI gofnodi’r wybodaeth a’r sgiliau mae eich staff yn eu dysgu dramor, defnyddiwch EuropassI’ch helpu i nodi ac asesu pob ffurf ar ddysgu, defnyddiwch y System Dysgu Anffurfiol a Dysgu Nad yw’n Ffurfiol